Versenyszabályok

 
ALAPELV
A vitorlázás sportágban a versenyzőket a szabályok összessége irányítja, amelyeket a
versenyzők elfogadnak és követnek. A sportszerűség alapelve az, hogy amikor a
versenyzők megsértenek egy szabályt, akkor azonnal vállalnak egy büntetést, ami a
versenyből való kiállás is lehet.
 
 
10.) ELLENTÉTES CSAPÁSON. Amikor a hajók ellentétes csapáson vannak, a balcsapáson lévő hajónak kell a jobbcsapáson lévő hajó elől kitérni. 
11.) AZONOS CSAPÁSON, FEDÉSBEN. Amikor a hajók azonos csapáson és fedésben vannak, a szél felőli hajónak kell a szél alatti hajó elől kitérni. 
12.) AZONOS CSAPÁSON, FEDÉS NÉLKÜL. Amikor a hajók azonos csapáson vannak, és nincsenek fedésben, a tisztán hátul lévő hajónak kell a tisztán elől lévő elől kitérni. 
13.) FORDULÁS ALATT. Az után, hogy egy hajó túljut a szélben állás irányán, mindaddig, amíg ismét élesen szélnek vitorlázik, ki kell térnie más hajók elől. 
14.) ÉRINTKEZÉS ELKERÜLÉSE. Egy hajónak, el kell kerülni a másik hajóval való érintkezést, ha ez az ésszerűség határain belül lehetséges. 
15.) ÚTJOG MEGSZERZÉSE. Amikor egy hajó útjogot szerez, először helyet kell adni a másik hajó számára, hogy az kitérhessen, hacsak nem a másik tevékenysége miatt szerezte útjogát. 
16.) IRÁNYVÁLTOZTATÁS. Amikor egy útjogos hajó irányt változtat, helyet kell adnia a másik hajónak, hogy az kitérhessen. 
17.) AZONOS CSAPÁSON, ÉSSZERŰ MENETIRÁNY. Ha egy hajó tisztán hátsó helyzetből, szél alatt fedést létesít saját testhosszának kétszeres távolságán belül egy azonos csapáson lévő hajóval, csak akkor vitorlázhat ésszerű menetiránya fölé ha a másik hajó fara mögött halad el. 
18.) JEL-HELY. 
18.1 Amikor a 18. szabály érvényes A 18. szabály akkor alkalmazandó, amikor a hajóknak kerülni kell egy jelet azonos oldalon, és legalább egyikük a zónán belül van. Ennek ellenére  a (18.) szabály nem alkalmazható   !
---------(a) ellentétes csapáson szél ellen cirkáló hajók között, 
---------(b) ellentétes csapáson lévő hajók között, amikor csak egyiküknek, de nem mindkettőjüknek, az ésszerű menetirány eléréséhez a jelnél fordulni kell, 
---------(c) egy, a jelhez közeledő és azt elhagyó hajó között, vagy 
---------(d) ha a jel folyamatos akadály, mert ekkor a 19. szabály érvényes. 
18.2 Jel-hely megadása. 
---------(a) Amikor a hajók fedésben vannak, a külső hajónak jel-helyet kell adni a belső hajónak, ha csak a 18.2(b) szabály nem érvényes. 
---------(b) Ha a hajók fedésben voltak, amikor az elől lévő elérte a zónát, a külső hajónak e pillanatot követően jel-helyet kell adni a belsőnek. Ha egy hajó tisztán elől van, amikor eléri a zónát, a tisztán hátul lévőnek e pillanat után jel-helyet kell adni az elől volt hajónak. 
---------(c) Amikor egy hajónak a 18.2(b) szabály szerint jel-helyet kell adni, azután is köteles azt megadni, ha később a fedés megszakad vagy egy új fedés létesült. Azonban ha bármelyik hajó túljut az élesen szélben irányon, vagy ha jel-helyre jogosult hajó elhagyja a zónát a 18.2(b) szabály tovább nem érvényes. 
---------(d) Ha valós kétely van, hogy egy hajó időben létesített vagy szakított meg egy fedést, azt úgy kell megítélni, hogy nem időben tette. (e) Ha egy hajó tisztán hátsó helyzetből létesített egy belső fedést, és a fedés létrejöttétől kezdődően a külső hajó képtelen jel-helyet adni, akkor nem kötelezett azt megadni. 
18.3 Fordulás. Ha két hajó ellentétes csapáson közelítette meg a jelet, és egyikük csapást vált, aminek következtében a 13. szabály hatálya alá kerül a zónán belül, akkor, amikor a másik feccseli a jelet, a 18.2 szabály nem alkalmazható. Az a hajó, amelyik csapást váltott 
--------(a) nem kényszerítheti a másik hajót arra, hogy az élesen szélbe, irány fölé vitorlázzon azért, hogy elkerülje őt, vagy nem akadályozhatja meg a másik hajót abban, hogy az elhagyja a jelet az előírt oldalon, és 
--------(b) köteles jel-helyet adni, ha a másik hajó belső fedést létesít vele.
 18.4 Perdülés. Amikor egy belső fedésben lévő, útjogos hajónak perdülni kell egy jelnél azért, hogy ésszerű menetirányába vitorlázzon, perdüléséig nem vitorlázhat a jeltől távolabb, mint ami szükséges az abba az irányba való vitorlázáshoz. 18.4 A szabály kapu jelnél nem érvényes. 
18.5 Mentesítés. Amikor egy hajó a számára jogos jel-helyet használja, mentesíteni kell, 
-------(a) ha annak következtében sérti meg az A szakasz egy szabályát, hogy a másik hajó nem adta meg számára a jel-helyet, vagy 
-------(b) ha kerülve a jelet az ésszerű menetirányán, az A szakasz egy szabályát vagy a 15. vagy a 16. szabályt megsérti. 
 
19. HELY AZ AKADÁLY ELHAGYÁSÁHOZ. 
19.1 Amikor a 19 szabály érvényes. A 19 szabály érvényes, amikor a hajóknak egy akadályt, kivéve, amikor az egyben egy jel is, amit azonos oldalon kell elhagyni. Azonban egy folyamatos akadálynál a 19. szabály mindig érvényes, de a 18. nem. 
19.2 Hely megadása akadálynál. (a) Egy útjogos hajó az elhaladáshoz az akadály bármely oldalát választhatja. (b) Amikor a hajók fedésben vannak, a külső hajónak kell helyet adni a belső hajónak maga és az akadály között, ha csak a fedés kezdetétől képtelen volt erre. (c) Mialatt a hajók egy folyamatos akadályt hagynak el, ha egy hajó, amelyik tisztán hátul és kitérésre kötelezett volt, fedésbe kerül a másik hajó és az akadály között, és a fedés létrejöttének pillanatában nincs közöttük az áthaladáshoz hely, nincsen joga 19.2(b) szabály szerinti helyre. Amíg a fedés fennáll, köteles kitérni, és a 10. és a 11. szabály nem alkalmazható. 
 
20 HELY A FORDULÁSHOZ AKADÁLYNÁL 
20.1 Kiáltás és válaszolás. Amikor egy akadályt megközelítve egy élesen, vagy éles menet felett vitorlázó hajó kiáltással helyet kérhet a forduláshoz és egy másik, azonos csapáson vitorlázó hajó elkerüléséhez. Miután egy hajó kiáltott, 
--------(a) időt kell adnia a másik hajónak, hogy az válaszoljon, 
--------(b) a felszólított hajónak válaszolni kell, vagy úgy, hogy amilyen hamar csak képes fordul, vagy úgy, hogy azonnal azt kiáltja „Te fordulj!”, és ezután helyet ad a másiknak a forduláshoz és az elkerüléséhez, és (c) amikor a felszólított hajó válaszol, a felszólító hajónak amilyen hamar csak lehetséges, fordulni kell. 
20.2 Mentesítés. Amikor egy hajó, a neki a 20.1(b) szabály alapján járó helyet igénybe veszi, mentesíteni kell, ha megsérti az A szakasz egy szabályát vagy a 15. és a 16. szabályt. 20.3 Amikor nem kell kiáltani. Egy hajó csak akkor kiáltson, ha a biztonság megköveteli azt, hogy jelentősen irányt változtasson az akadály elkerüléséhez. Szintén ne kiáltson, ha az akadály egyben jel, amit a felszólított hajó feccsel.

 

 

A VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI A 2009-2012 ÉVEKRE

5mp.eu/fajlok2/modellvitorlazas/versenyszabalyzat_2009_2010_www.5mp.eu_.pdf

 

 

A VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI A 2009-2012 ÉVEKRE - JAVÍTÁS

5mp.eu/fajlok2/modellvitorlazas/versenyszabalyzat_javitas_2009_2012._www.5mp.eu_.pd

 
 
KIVONAT A VERSENYSZABÁLYOKBÓL
Microsoft Word - ELLENTÉTES CSAPÁSON.pdf (98252) 
 
 
 
 

Interaktív szabály ismertető:

game.finckh.net/indexe.htm