Versenyutasítás

 
 

Microsoft Word - Versenyutasítás 2016 ver.1.00.pdf (73596)

 
 

Versenyutasítás:

 

-        Lebonyolítási rendszer: egyszerűsített HMS

-        A rajtjelzés:

-        3_perces figyelmeztető jelzés (zene a 2 percesig)

-        2_perces előkészítő jelzés (pityegés az 1 percesig)

-        1_perctől visszaszámolás a rajtjelzésig ( a versenyszabályok innen élnek)

-        0_perc Rajtjelzés

-        Rajtvonal:  a két erre kijelölt bója, pályafelőli oldalát összekötő egyenes.

-        Rajteljárás: Normál (P lobogós) rajt, a rajtoltató rendező dönti el, hogy az általános visszahívás(-ok) miatt szigorít-e (egyperces szabály -I lobogós-, vagy feketezászlós rajteljárás következik

-        Bója érintés: megengedett, kivéve a rajtbóják (csak rajtoláskor) és a célbóják (csak célba futáskor). 
Javítása: A pályán történő egyfordulós büntetésvállalással történik.-

-        Büntetésvállalás: „egyfordulásos” egy irányban történő, folyamatosan elvégzett fordulás és perdülés manőversorral. A két manőver sorrendje felcserélhető. Félre vitorlázva, azonnal kell elvégezni, és hangosan jelezni a megtörténtét. Ha a bíró úgy látja, hogy a szabályban foglaltaknak nem megfelelő módon, és időn belül végzi el a fordulóját a büntetést-vállaló, akkor egy figyelmeztetés után kizárja a futamból.

-        Pálya: a táblán kihelyezett rajz szerint. A futam előtt az „előkészítő” jelzésnél nem később, a rendező határozza meg a futott pályát.
A rendező megszakíthatja a futamot, ha úgy látja, hogy a szél nagymértékben elfordult az eredeti irányától, vagy a szél leállt. A versenyrendező jogosult a futamot lerövidíteni a 32.2 szabályban foglaltak szerint

-        Cél: az erre kijelölt két bója, pálya felöli oldalát összekötő egyenes.

-        A versenyben állapot. Csak a célvonal elhagyása után ér véget ( a célvonal keresztezése esetén is). A célvonalon szabálytalankodó hajónak a büntetésvállalása előtt, vagy után vissza kell térnie teljes terjedelmével a célvonal pálya felöli oldalára, és újra célba kell futnia. Ez, a második célvonal érintés helyezése lesz a futamban értékelve. A versenyzőnek jeleznie kell a rendezők felé, hogy a futamán nem indul el, vagy a futamából kiállt.

-        Szünetek: A futamok közt: 5 perc szünetet tartunk. Időkérést két vagy több csoport esetén, csak a következő csoportban is induló, az előző csoportból feljutó, vagy kieső kérhet.

-        Óvás: Az érintett versenyzőnek rögtön az eset után Protest/Óvom stb. , a nemzetiség és szám bemondásával kell jeleznie a szabálytalanságot. Ha az esetben részvevők megegyeznek a szabályok ellen vétő kilétében, a vétkes: vagy büntetésvállalással mentesítheti magát, vagy ki kell állnia a futamból. A megegyezés hiányában, a versenybíró dönt. A döntése ellen óvást benyújtani a futam végén, az utolsó hajó célba érése utáni 3 percig, írásban lehet.

-        Pontozás: 1.hely 2.hely 3.hely, 4.hely stb. esetén, 1 pont 2 pont 3 pont 4 pont stb.
Orvoslat kérése esetén: Írásban kell benyújtani, és a futam végén az utolsó hajó célba érése utáni 3 percig lehet megtenni. Az így kapott pontszámot pedig, .az ISAF „Vitorlázás versenyszabályai 2009-2012 évekre” A10(a) pontja szerint kell kiszámolni.
Holtverseny esetén a sorrendet az ISAF „Vitorlázás versenyszabályai 2009-2012 évekre” A8 melléklete szerint kell eldönteni.

-        A versenyutasításban foglaltakat a hirdetőtáblán kifüggesztett új utasításokkal fel lehet váltani.