I. RG65 Bataco Kupa 2014. versenyutasítása

 

Az elmúlt években bevezetett és azóta sikeresen alkalmazott ranglista-értékelés szükségessé teszi az egységes versenyrendezési szabályzat bevezetését. Az alábbi versenyutasítás a Magyar Modellező Szövetség által kiadott vitorlás hajómodell versenyek szabályzata alapján készült.
 
I. A verseny programja:
A nevezési határidő leteltéig beérkezett nevezések alapján 10.00 kor indul az első  futama a versenynek. Az aktuális széliránynak és az adott lehetőségeknek megfelelően kialakított pályán két teljes kört kell a futamban résztvevőknek teljesíteniük. Egy futam az utolsónak befutó hajó célbeérésekor zárul. A futamok között legalább 3 perc felkészülési idő van biztosítva, minden negyedik futamot 10 perc felkészülési idő előz meg.  Az utolsó futam startja nem lehet később, mint 15.00. Amennyiben az utolsó futamot érvényteleníti a verseny bírója, újra rajtoltatásra már nincs mód.
 
II. A versenyen alkalmazandó versenyszabályok:
1.)  Tekintettel a hajóosztály sajátosságaira, az I. RG65 Bataco Kupaversenyen az  alapvetően fontosként kiemelt  versenyszabályokat kell tudomásul venni és betartani. Ezek a legfontosabb  szabályok, amely kivonata ugyan de nem megváltoztatása a Vitorlázás Versenyszabályainak!
  www.rg65.hu/eloirasok/versenyszabalyok/
 
2.)  A versenyen a " P " lobogós szabály szerinti a rajteljárás. A rajtjelzés pillanatában a versenyzők nem tartózkodhatnak a rajtvonal két vége és az 1. számú pályajel közötti területen. Korai rajtoláskor a hibázó versenyzőnek a rajtvonal vagy annak meghosszabbítása mögé kell hajóznia, az érvényesen rajtolókat eközben nem zavarhatja. A hajó minden részének át kell haladnia ekkor a képzeletbeli vonalon, nem elég azt csak érintenie. Rajtoláskor 1 vagy 2 hajó korai rajtja esetén egyéni visszahívást,  három vagy több hajó korai rajtja esetén általános visszahívást kell alkalmazni.
3.)  A bóják  pályafelőli oldalait összekötő vonal veendő figyelembe rajtoláskor illetve célba érkezéskor.
4.)  A jelet körülvevő zóna határa 4 hajóhossz, .
5.)  A bóják vételekor az irányítóhelyről külső hajónak látszó hajó akkora ívben kerülje el a bóját, hogy a  belsőnek látszó hajót annak vételében ne zavarja.
6.)  Az útjogos hajó kormányosa időben szólítsa fel az útjogát esetleg megadni nem szándékozót a vitorlaszámának és az útjog alapját közölve.
7.)  Két vagy több hajó ütközésekor a bíró óvást vár,  de az óvást  az érintettek egymás között elrendezhetik. A bíró akkor dönt  ha az érintettek nem tudnak megegyezni vagy ha szabálytalannak itél egy vagy esetleg több versenyzőt.
8.)  A bírói döntés nem óvható.
9.)  A szabálytalankodó versenyzőnek, a lehető legrövidebb időn belül 360 fokos - a bíró által kiemelten szabálytalannak ítélt  versenyzőnek 720 fokos - jóvátételi kört kell megtennie. A végrehajtás megkezdését hangosan jelezni kell. A versenybíró felszólítása ellenére a jóvátételt meg nem tevőt, vagy indokolatlanul késlekedőt, a futamból a versenybíró kizárja.
10.)  A versenybíró - indokolt esetben - saját hatáskörében megtagadhatja egy versenyző nevezésének elfogadását, illetve kizárhat versenyzőt a verseny folytatásából. 
11.) Az itt nem szabályozott  vitás eseteknél a VITORLÁZÁS VERSENYSZABÁLYAI  (2009-2012) a mérvadók!
  5mp.eu/fajlok2/modellvitorlazas/versenyszabalyzat_2009_2010_www.5mp.eu_.pdf
 
III. A versenypálya:
1.) A versenyen „Up and down” pálya kerül kijelölésre.
2.) A versenyfutamok megkezdése előtt de nem később mint a rajt időpontját megelőző 3 perc, a versenybíró határozza meg a pályán követendő irányokat, a bóják vételének  sorrendjét.                                      
3.) A rajtot megelőző 1 perctől a versenyszabályok érvénybe lépnek. A rajtot megelőző 1 perctől a rajtjelzésig a futamban résztvevő hajót vízre tenni, a vízen lévő hajóhoz hozzányúlni már nem szabad. Azt a hajót amihez ez időszak alatt hozzányúlnak, ki kell venni a vízből és csak a rajtjelzés után lehet újra vízre tenni.
4.)  A rajt-cél vonal hosszát lehetőleg az induló hajók összes hajóhosszának összege + 10%  alapján de az adottságok figyelembe vételével kell kialakítani oly módon, hogy a versenyben résztvevők mindannyian jól láthassák a rajt-cél zónát.
5.)  A megkerülendő szélalatti bója - Up and Down pálya esetén - nincs megkötve az szabadon kiválasztható. A bóják érintése megengedett.  A rajt-cél bóják a futam alatt figyelmen kívül hagyhatók, azoknak csak a rajtoláskor és a célba éréskor van jelentőségük.
6.) 20 főt meghaladó induló létszám esetén HMS rendszer alkalmazandó.
 
IV. A verseny értékelése:
1.) A versenyen egy hajó célba ért amikor a hajó bármely része érinti a célvonalat.
2.) A futamon befutó hajók a befutásuk sorrendjének megfelelő pontokat kapnak. Az első helyezett 1 pontot, a második 2 pontot, a harmadik helyen befutó 3 pontot stb. A futamokon szerzett pontok összesítése alapján a kevesebb pontot szerző kerül előbbre.
3.)  Esetleges holtverseny eldöntése az RG65-HUN ranglista számításánál megadottak alapján történik. A futamot befejezni nem tudó (DNF) hajó a futamon elindultak + 1 pontot kap, míg a futamon el nem induló de a versenyre nevezett (DNS) hajó a nevezők száma + 1 pontot kap. A futamból a bíró által kizárt versenyző  a nevezők + 1 pontot kap, ami nem kiejthető a végeredmény számításakor.
4.) Mint verseny eredményes, ha legalább1 futam szabályosan befejeződik. Országos Bajnokságként akkor értékelhető, ha legalább három érvényes futam befejezésre kerül. Befejezett futam HMS rendszer esetén az ha a B és az A csoportok futama is szabályosan befejeződött.
5.)  A verseny után az eredmény kihirdetése, a díjak átadásra kerülnek, de a végleges eredmény kihirdetésére a jegyzőkönyv ellenőrzése, esetleges óvások elbírálása után kerül sor.
 
Sportszerű jó szórakozást kívánok!

2014.10.20.
 Bata Zoltán