RG65 hajóosztály

                 Forrai Csaba 
       RG65-HUN osztálykapitány
        forraicsaba31@gmail.com
 
 
RG65-ICA  National Representatives of the RG65 Class
 
Csaba Forrai            National Representative Hungary,
 
Tibor Orszagh          Assistant speaker Hungary,
 
 
 
 
RG65-ICA 

rg65ica.files.wordpress.com/2015/08/reglas-2014-rules-2014-en-esp.pdf

 

 

RG65-HUN

Az RG-65 egytestű, rádió távirányítású, fejlesztési modellhajó osztály, amelynek keretén belül minden egyedi technikai megoldás megengedett, amely az osztályleírásban található méret meghatározási szabályok által rögzített paramétereknek megfelel.
(Fordító: Juhász Jenő)
1 Általános meghatározások.
1.1 Méretezési szabályok.
1.1.1 A méretezési szabályok teljes szabadságot biztosítanak mind a tervezésben, mind pedig az építésben, ahol a rádió-távirányítású verseny vitorlás modell hossza 65+/-0.5 cm, a vitorlázat (rig) fedélzettől mért maximális magassága 110 cm és a maximális vitorlafelület nem haladja meg a 2250cm2-et.
1.1.2 Az RG 65 osztály fejlesztési osztály, így minden konstrukciós megoldás megengedett, melyet jelen szabályzat nem korlátoz.
1.2 Mértékegységek.
1.2.1 Minden méret cm-ben kerül meghatározásra, egy tizedes jegy pontossággal. Felületszámítás esetén az érték cm2-re kerekítéssel értendő.
1.2.2 A maximum és minimum értékek tolerancia nélkül értendő abszolút értékek.
1.3 Képi leírás, meghatározás.
1.3.1 Az 1,2,3,4,5 és6. képi mellékletek az osztályszabály leírásának elválaszthatatlan részét képezik.
 
2 Adminisztráció.
2.1 Az RG65-ICA szabványaival összhangban.
 
3 Hajótest.
3.1 Általános tételek.
3.1.1 Az "RG-65" egytestű hajótípus.
3.2 Hajótest.
3.2.1 A hajótest teljes hosszában, a vízvonal alatt i részén, 0.3 cm-en belül található részen nem lehet olyan másik pont azonos metszeten belül, amely a hajótest hossztengelyéhez közelebb helyezkedik el .
3.2.2 Az orron, (mely a fedélzet síkjától értendő ) ütközésvédő elemet kell elhelyezni, amely valamilyen lágyabb anyagból készülhet mint a hajótest.(elasztikus hab, gumi) Hossza 0.5cm, +/- 0.1 cm. Szélessége minimum 0.3 cm.
 
4 Uszony, tőkesúly és kormány
4.1 Uszony.
4.1.1 Az uszony a hajótest középvonalában helyezkedik el és helyzete nem változtatható. Mindazonáltal eltávolítható a modell tárolásakor, szállításakor.
4.2 Kormány.
4.2.1 A kormány a hajótest középvonalán helyezkedikel, egy tengely mentén mozgatható, mely középpontja a hajó hossztengelyén helyezkedik el. Hossza nem érhet túl a hajótest teljes hosszán.
 
5 Vitorlázat (rig).
5.1 Definíció.
A rig magában foglalja az árboczatot az összes szerelvényével együtt, valamint a vitorlákat. A széljelző nem a rig része.
5.2 Általános szabályok.
5.2.1 A rig-nek egyetlen része sem lehet a fedélzettől mért 110cm-nél magasabban.
5.2.2 Az a hajó versenyezhet, mely a rig-en nem hordoz összességében 2250cm2-nél nagyobb vitorlafelületet.
5.2.3 A hajó háromféle vitorlázattal szerelhető fel, (A, B, C) melyek egyike sem haladhatja meg a 2250cm2 összfelületet.
5.2.4 Minden vitorla méretét és felületét írásban kell rögzíteni a napi versenyeket megelőzően. Mellékelendők a vitorlák körvonalrajzai is papíron, (6-os melléklet)
5.3 Tartozékok.
5.3.1 Az összes tartozék mérete egyenként nem haladhatja meg átmérőben az 1.2 cm-t. (bum-ok)
5.3.2 A helyi kiegészítő szerelvények (pl. az alba és hasonló részegységek nem minősülnek tartozéknak, így ezekre nem vonatkozik a korlátozás)
 
6 Vitorlák.
6.1 Mérések.
A vitorlázat felületének számításához minden vitorla trapéz és/vagy háromszög felületekre kerül lebontásra, melyek területének összeadása/kivonása adja az adott vitorla összfelületét.
A trapézok és háromszögek lefedik a vitorla felületét. Amikor a vitorla sarkai lekerekítettek, ívvel határoltak, a sarok az egyenes határoló vonalak meghosszabbításával értelmezendő.
Amennyiben a vitorla éle 0.2 cm-t meghaladó ívet rajzol ki annak valamely trapezoid, vagy háromszögletű szegmensében, azt körcikk-ként kell figyelembe venni a vitorlafelület számításakor. A rész-felületek a következő osztásokkal kerülnek kiszámításra:
a) Egyszerű trapézoidok: (B0 + B1) * h / 2
b) Folytatólagos trapezoidok, mind azonos magassággal:: (B0/2 + B1 + . . . +
Bn/2) * h
c) Háromszögek: Bt * Ht /2
d) Körcikkek: C * f / 1.5
Ahol: (B0, B1, . . ., Bn = Trapezoidok szélessége), (h = Trapezoidok magassága,
(Bt = háromszög alapja), (C = Körcikk húrhossza), (f = Körcikk sugara)
6.2 Mértetek ellenőrzése.
Mértetek mérése/ellenőrzése az anyagon éltől élig történik. A méretek ellenőrzéséhez minimális feszítést kell alkalmazni, mely elegendő a  vitorla gyűrődés és íveltség-mentes kisimításához. A deklarált méretek ellenőrzésekor maximálisan 0.5 cm tolerancia vehető figyelembe a teljes mérésben. (vitorla aljának két széle, csúcsa) és 0.2 cm a rész-mérésekben (alap, magasság, sugár a vitorlarészekben).
6.3 Azonosító jelek. (4. melléklet)
Az osztály jelzés: A fővitorla felsőharmadán helyezkedjen el. A menetirány szerinti jobb oldalon felül, bal oldalon a jobboldali alatt, a melléklet szerinti, minimum 3 X 3.5 cm-es nagyságban. (3. melléklet)
A vitorlaszám: A hajó, vagy a tulajdonos azonosítószámának minimum utolsó 1 számjegye. A vitorlaszámok előtt kis hely hagyható, hogy szükség esetén egy „I” előtag legyen hozzáadható (számütközés esetére)
A fővitorla: a vitorlaszám a fővitorla középső harmadán helyezkedik el, (menetirány szerinti) jobb oldalon felül, bal oldalon alul, tisztán látható, kontrasztos színnel, Arial betűtípussal. A számok magassága nem lehet kisebb 8 cm-nél, a vonalvastagság pedig minimum 0.8 cm legyen.
Fokvitorla: a vitorlaszám a vitorla alsó felében legyen, (menet irány szerinti) jobb oldalon felül, bal oldalon alul. Arial betűtípussal. A számok magassága nem lehet kisebb 8 cm-nél, a vonalvastagság pedig minimum 0.8 cm legyen. (ajánlott, nem kötelező)
Nemzeti betűjelzés: (csak nemzetközi eseményeken kötelező) a nemzeti betűjelzés a fővitorla alsó harmadában helyezkedik el, (menetirány szerinti) jobb oldalon felül, bal oldalon alul, tisztán látható, kontrasztos színnel, Arial betűtípussal. A betűk magassága nem lehet kisebb 4 cm-nél, a vonalvastagság pedig minimum 0.4 cm legyen.
Vitorla azonosítója: A vitorla típus azonosítója vízhatlan tintával a vitorla csúcsán, kontrasztosan, jól láthatóan tüntetendő fel mindkét vitorlán. (A, B, C, )
Vitorlafelület: Mindegyik vitorla mért felületértéke a vitorla alsó sarkában kell feltüntetve lennie. (cm2-re kerekítve)
 
7 Távirányító berendezés.
7.1 Általános szabályok.
A rádió-távirányító rendszer 2 vezérlő funkcióval(csatornával) rendelkezhet. Egy csatorna irányíthatja a kormányt, egy pedig a vitorlázatot . A versenynap alatt csak a bejelentett 3 (A, B, C) vitorlázat használható, egy uszony (egy tőkesúllyal) és egy kormány.
7.2 Alkatrészcsere.
A verseny megkezdését követően, az egyes futamok folyamán a rádió-berendezés akkumulátorain kívül semmilyen részegysége a hajónak nem cserélhető, kivéve, ha az eltörött, rongálódott, vagy elveszett a verseny során, amennyiben a verseny rendezősége nyugtázza a sérülést, vagy alkatrész vesztést, melyek balesetből, illetve véletlenül következtek be. A rádió-berendezés akkumulátorainak/elemeinek cseréje nincs korlátozva a versenynap folyamán.